9. Atliekame pastatų energetinį sertifikavimą.

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas - reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Energinio naudingumo sertifikatas privalomas:

- naujai statomiems pastatams;

- kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingas plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų.

- parduodant ar išnuomojant pastatus arba patalpas.

Scroll to top