Statinių Statybos techninė priežiūra, kas tai?

Statinio statybos techninė priežiūra yra statybos kontrolė nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.
Priežiūros tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutartį, įstatymus, kitus teisės aktus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Ar statybos priežiūra yra privaloma?

Taip, statybos techninė priežiūra yra privaloma,nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių bei statinio nuosavybės formų, išskyrus I grupės
nesudėtingus statinius. Šis reikalavimas netaikomas atliekant statinio paprastąjį remontą.

Ar statinio techninė priežiūra yra būtina visiems pastatams?

Taip, statinių techninė priežiūra privaloma visiems pastatams.

Kas yra statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas)?

Fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą techninio profilio aukštąjį išsimokslinimą, atestuotas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka
statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

Technines priežiūros tikslas?

Kontroliuoti, ar statinys statomas (griaunamas) pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Kiek trunka statinio statybos technine priežiūra?

Statinio statybos technine priežiūra trunka nuo statinio statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo akto surašymo.

Kada samdomas saugos ir sveikatos koordinatorius?

Tuo atveju, kai statinį projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.

Pastatų energetinio naudingumo privalomumas:

  • naujai statomiems pastatams;
  • kapitaliai removuojamiems pastatams, kurių naudingas plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų. Šio punkto reikalavimai taikomi tiek, kiek tai techniškai, funkciniu požiūriu ir ekonomiškai įmanoma;
  • parduodant ar išnuomojant pastatus arba patalpas.

Pastatų energetinio naudingumo reikalavimai nustatomi:

  • pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda;
  • maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;
  • laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;
  • poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;
  • atskirai stovintiems pastatams, kurių naudingasis plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;
  • nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams;
  • nešildomiems pastatams.\

Termovizija - kas tai?

Termovizija– tai fizinių kūnų spinduliuojamos temperatūros fiksavimas per atstumą. Kiekvienas kūnas kurio esama temperatūra yra didesnė nei absoliutaus nulio (-273˚C) natūraliai spinduliuoja į aplinką išskirdamas infraraudonuosius elektromagnetinius spindulius, kurių srauto tankis priklauso nuo kūno paviršiaus temperatūros. Taigi, kuo kūno paviršiaus temperatūra aukštesnė, tuo didesnis jo išskiriamas infraraudonųjų spindulių srautas, arba kuo kūno paviršiaus temperatūra žemesnė, tuo spindulių srautas mažesnis. Infraraudonųjų spindulių termografu - termovizoriumi, mes galime pamatuoti tiriamo objekto išskirtą infraraudoną elektromagnetinę energiją, sudaryti objekto termogramas ir atvaizduoti informaciją mums suprantamu regimuoju vaizdu.

Kodėl tai naudinga?

Daugiabučių ir individualių namų gyventojai, įmonių ir įstaigų vadovai tampa vis labiau suinteresuoti šiluminės energijos taupymu. Nesvarbu ar pastatas senas, ar naujas, potencialių šilumos nutekėjimų gali pasitaikyti visur. Energijos vartotojų lūkesčiai sumažinti pastatų šildymo sąnaudas ir racionaliai investuoti į pastatų modernizavimą verčia ieškoti efektyvių šilumos energijos nuostolių ir izoliacijos būklės įvertinimo būdų. Termografinis infraraudonųjų spindulių matavimas suteikia galimybę problemas kurios iškyla užsakovams pradėti nagrinėti didesniu mastu palaipsniui mažinant apimtis ir tiriant atskirus mazgus, taip identifikuojant konkretaus objekto trūkumus. Dažniausios problemos susijusios su šilumos nuostoliais daugiabučiuose pastatuose yra panelių sujungimai, sujungimai tarp perdangų ir panelių, šilumos tilteliai tarp panelių sandūrų su balkonų ir lodžijų perdangomis. Individualiuose namuose, apšiltinamojo sluoksnio storio trūkumas ant stogo perdangos, sienose esančios šiluminės izoliacijos užpildymo netolygumas.

Scroll to top